Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 06 april 2021

Introduktionsprogram

För dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller hitta en väg ut i arbetslivet. På våra introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till grund för utbildningen. Du studerar på heltid.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram.

Programinriktat val – restaurang och livsmedel

Utbildningen för dig som vill studera på det nationella programmet Restaurang och livsmedel men saknar behörighet. Du tänker dig en framtid där du arbetar i yrken kring måltiden, nära kunder och gäster på exempelvis restaurang, bageri eller butik. Du kan börja jobba direkt efter avslutat nationellt program.

På programinriktat val följer du undervisningen i en nationell klass. Samtidigt läser du de kurser som saknas för behörighet till nationellt yrkesprogram.
Antagning till programinriktat val görs i mån av plats efter att alla behöriga sökande till det nationella programmet fått plats.

Läs mer om Programinriktat vallänk till annan webbplats

Yrkesintroduktion – restaurang och livsmedel

Ettårig planering. Denna inriktning vänder sig till dig som är intresserad av en framtid inom restaurang- och livsmedelsbranschen, men saknar behörighet att komma in på nationellt program. Du erbjuds att läsa svenska, engelska, matematik, idrott, historia, religion, samhällskunskap, geografi, hemkunskap och bild på grundskolenivå. Skulle du behöva läsa något annat ämne på grundskolenivå så försöker vi erbjuda även det. Du får läsa kurser från det nationella programmet.

Treårig planering. Den här inriktningen passar dig som önskar att bli anställnngsbar inom restaurangbranschen, eller behöver längre tid för att bli behörig till fortsatta studier. Du läser karaktärsämnen tillsammans med elever på det nationella restaurang och livsmedelsprogrammet, samtidigt som du ges möjlighet att lära in flera av de grundskoleämnen där du saknar betyg.

Individuellt alternativ – Förstärkt program med profilering mot restaurang och serviceyrken.

Programmet vänder sig till dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel Aspergers syndrom, ADHD, autism och/ eller språkstörning, alternativt i behov av längre studietid av annan orsak. Utbildningen är treårig med möjlighet till ett fjärde år. Utbildningen riktar sig till dig som behöver läsa färdigt grundskolans behörighetsgivande ämnen och samtidigt vill lägga grunden för ett framtida yrke inom restaurang och livsmedel eller service.

Hos oss läser du efter både grundskolans och gymnasieskolans kursplaner. Du läser gymnasiegemensamma kurser som till exempel idrott, matematik, engelska och svenska, och beroende på vald inriktning även kurser som matlagning, livsmedels- och näringskunskap och servicekunskap

Du har en individuell studieplan och du studerar i din egen takt. Undervisningen bedrivs i mindre grupper.

I utbildningen ingår yrkesförberedande träning genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik. Vi hjälper dig att hitta en APL/praktik-plats som passar dina intressen och din utbildning.

Hos oss får alla elever låna en Ipad eller en Chromebook under sin utbildningstid! Denna är ditt redskap för att lära dig mer om omvärlden, söka kunskap och att arbeta ämnesövergripande.

Språkintroduktion – profil restaurang och livsmedel

Språkintroduktion är ett gymnasieprogram för dig som behöver läsa mer svenska för att bli behörig till en annan utbildning.

Meningen är att du ska lära dig så mycket svenska så att du kan gå vidare till en annan utbildning på gymnasiet, på komvux, på högskolan eller till yrkeslivet.

Utbildningen innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Beroende på vilka kunskaper du har kan du få möjlighet att studera andra grundskoleämnen och gymnasiekurser som du behöver för din fortsatta utbildning.

Ettårig planering. För dig som önskar att läsa in behörighet till gymnasieskolans nationella program, för att ta en gymnasieexamen. Du har möjlighet att utöver svenskan läsa in betyg i historia, religion, geografi, samhällskunskap, matematik, engelska, bild och hemkunskap. Inriktningen ger dig också möjligheten att via praktik prova på restaurangyrket.

Treårig planering. För dig som snabbt vill bli anställningsbar inom restaurangbranschen, och samtidigt förbättra dina svenska språkkunskaper. Du läser karaktärsämnen tillsammans med elever på det nationella restaurang och livsmedelsprogrammet, samtidigt som du studerar extra svenska. Du har också möjliget att studera engelska och matematik på grundskolenivå

Språkintroduktion utformas för dig som enskild elev. Vilken inriktning som passar dig avgörs i samråd med skolans studie och yrkesvägledare

På Mimers hus arbetar vi enligt en trappstegsmodell för att få dig med hög skolfrånvaro att komma tillbaka till skolan.
Vi har en lugn, hemlik miljö och personanpassad pedagogik.
Varje elev har en individuell studieplan och ett eget schema som byggs ut efterhand. Din dagsplanenering finns alltid på din personliga arbetsplats

Mimers hus finns på Kungsgatan 48 i en lägenhet med egen ingång. Lunchen serveras i lägenhetens kök.
Det finns tio elevplatser på Mimers Hus

Personal på Mimers Hus är:
Pia Wellgren, mentor och ämneslärare
Maria Andersson, elevassistent

Kontakt.
Pia Wellgren
Tel 0708-751074
pia.wellgren@malmo.seIMA-F (B) är ett introduktionsprogram för elever med neuropsykiatrisk diagnos, alternativt är i behov av längre studietad av annan orsak. Här görs individuella anpassningar för dig som behöver läsa in en gymnasiebehörighet. Studietiden är mellan 1-3 år.

Varje elev har en individuellt utformad studieplan utifrån sina specifika behov och önskemål. Studieplanen kan utöver studier i grundskolans kurser även innehålla hela eller delar av gymnasiekurser. Den kan även innehålla motivationshöjande insatser och praktik.

Huvuddelen av undervisningen sker i ett för gruppen anpassat hemklassrum. Det finns också möjlighet att delta i annan
undervisningsgrupp om förutsättningar finns. Man kan t.ex få följa en gymnasiekurs som en motivationshöjande åtgärd.

Vill du veta mer?

Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Frasse Franzén