Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 30 juni 2020

Så arbetar vi

Vi vill att du ska trivas hos oss och lyckas med dina studier - oavsett om du vill söka jobb direkt efter gymnasiet eller söka vidare till högskolan.

Skolledning, lärare, mentorer, elevassistenter och elevvårdsteam – alla jobbar vi dagligen för att du som elev ska nå dina mål och klara din examen.


Precis som i arbetslivet jobbar vi i team. Entreprenöriellt lärande är därför en viktig del i undervisningen liksom digital kompetens där Ipaden eller

Chromebooken är med dig nästan hela tiden - både på dina praktiska och teoretiska lektioner. Delar av din utbildning ligger utanför huset på olika företag i branschen.

1. Hur kommer vår skolgång på Malmö Restaurangskola att påverkas av pågående epidemi?

Vi bedriver all undervisning på distans. Vi levererar också matpaket till alla elever en gång/vecka, som ska tillagas hemma samt fotograferas och/eller filmas. Det skickas sedan in till läraren för bedömning.

2. Vad händer med praktikplatserna nu och om epidemin fortsätter i höst?

I dagsläget har vi fortfarande ett bra samarbete med våra praktikställen. De tar emot våra studerande i den mån det går. Vi hoppas att det samarbetet fortsätter även om skolan är stängd till hösten 2020.

3. Hur fungerar distansundervisningen på Malmö Restaurangskola?

Vi bedriver all vår undervisning som fjärrstyrd. Det innebär att läraren håller lektioner i nutid där eleverna kopplar upp sig digitalt. Där håller läraren genomgångar och föreläsningar. Det förekommer också eget arbete och grupparbeten under dessa fjärrstyrda lektioner.

4. Kommer sannolikheten att få jobb, när jag är färdigutbildad, vara fortsatt stor?

Personer som arbetar i branschen ser ett ökat behov av restauranger när restriktionerna försvinner. Det kommer med all säkerhet att finnas ett stort behov av sociala kontakter vilket gör att människor kommer att röra sig ute mer bland t.ex. restauranger.

5. Kommer upplägg av programmen på något sätt förändras på grund av epidemin?

Idag följer vi samma schema som vi hade innan covid-19 förändrade situationen. Det som är annorlunda är att all undervisning sker digitalt. Det påverkar naturligtvis de praktiska momenten. Vi har en dialog med branschen om att kunna förlägga de praktiska momenten som APL. Vi hoppas på en sådan lösning. Annars kommer vi att leverera matpaket där eleverna själva ska tillaga maträtter hemma.

6. Tar ni in fler eller färre elever i höst än tidigare?

Vi räknar med att ta in fler elever än tidigare. Vi ser att intresset för vår utbildning har ökat.

7. Hur påverkas student/avslutning?

Vi följer de riktlinjer som vi får från Folkhälsomyndighete, skolverket och andra instanser som bestämmer vad vi får göra. Som det ser ut idag får vi inte ha studentavslutningen som vi brukar. Så det kommer att vara annorlunda.

8. Hur blir avslutningen för oss i åk 1 och 2?

Vi kommer inte att ha någon avslutning i årskurs 1 och 2. Skolan är stängd för elever. Däremot så kan det bli digitala avslutningar för varje klass med enskilda lärare.

9. Hur kommer Malmö Restaurangskola att göra med examinationerna?

Det kommer att ske examinationer på olika sätt. En del av dem kommer att genomföras på elevernas APL-ställen. Vi kommer även att ha en liten grupp på skolan som får göra sina examinationer på skolan. Ett beslut som har tagits av vår nämndsordförande.

10. Säkerställer Malmö Restaurangskola wifi?

Vi säkerställer att eleverna har wifi med hjälp av wifi-stickor som elever vid behov får låna.

11. Vad händer om jag ändå måste ta mig in till skolan i något ärende?

Rektor beslutar om elever får komma in på skolan i enskilda ärenden.

Läs mer om Malmö stads arbete med coronaviruset och covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under dina studieår hos oss har du tillgång till vårt elevvårdsteam som består av kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Skolan jobbar också kontinuerligt med likabehandling för att stoppa diskriminering och mobbning, både i kurserna och i skolövergripande teman och evenemang. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och trivas hos oss.

TÄVLINGAR
Malmö Restaurangskolans elever deltar varje år i flera tävlingar, bland annat “Årets kock”. Vi anordnar även tävlingar på skolan.

Flera av våra elever och lärare har dessutom fått förmånen att vara med och servera vid Nobelfesten.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan: busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Frasse Franzén