Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 09 oktober 2020

Så arbetar vi

Vi vill att du ska trivas hos oss och lyckas med dina studier - oavsett om du vill söka jobb direkt efter gymnasiet eller söka vidare till högskolan.

Skolledning, lärare, mentorer, elevassistenter och elevvårdsteam – alla jobbar vi dagligen för att du som elev ska nå dina mål och klara din examen.


Precis som i arbetslivet jobbar vi i team. Entreprenöriellt lärande är därför en viktig del i undervisningen liksom digital kompetens där Ipaden eller

Chromebooken är med dig nästan hela tiden - både på dina praktiska och teoretiska lektioner. Delar av din utbildning ligger utanför huset på olika företag i branschen.

1. Hur kommer vår skolgång på Malmö Restaurangskola att påverkas av pågående epidemi?

Unnder vårterminen bedrev vi all undervisning på distans. sedan läsårsstarten i augusti är vi tillbaka på skolan. Skolan följer Folkhälsomyndighetensrekommendationer och elever som måste vara hemma med symtom kan delta i undervisningen vi våra digitala kanaler..

2. Vad händer med praktikplatserna nu och om epidemin fortsätter i höst?

I dagsläget har vi fortfarande ett bra samarbete med våra praktikställen. De tar emot våra studerande i den mån det går.

3. Hur fungerar distansundervisningen på Malmö Restaurangskola?

Vi erbjuer fjärrstyrd undervisning för elever som måste vara hemma. Det innebär att eleverna kopplar upp sig digitalt. Där håller läraren genomgångar och föreläsningar. Det förekommer också eget arbete och grupparbeten under dessa fjärrstyrda lektioner.

4. Kommer sannolikheten att få jobb, när jag är färdigutbildad, vara fortsatt stor?

Personer som arbetar i branschen ser ett ökat behov av restauranger när restriktionerna försvinner. Det kommer med all säkerhet att finnas ett stort behov av sociala kontakter vilket gör att människor kommer att röra sig ute mer bland t.ex. restauranger.

5. Kommer upplägg av programmen på något sätt förändras på grund av epidemin?

Idag följer vi samma schema som vi hade innan covid-19 förändrade situationen. Det som är annorlunda är att vi anpassat undervisingen utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer.

6. Tar ni in fler eller färre elever i höst än tidigare?

Vi räknar med att ta in fler elever än tidigare. Vi ser att intresset för vår utbildning har ökat.

7. Hur påverkas student/avslutning?

Vi följer de riktlinjer som vi får från Folkhälsomyndigheten, skolverket och andra instanser som bestämmer vad vi får göra. Som det ser ut idag får vi inte ha studentavslutningen som vi brukar. Så det kommer att vara annorlunda.

8. Hur kommer Malmö Restaurangskola att göra med examinationerna?

Det kommer att ske examinationer på olika sätt. En del av dem kommer att genomföras på elevernas APL-ställen. Vi kommer även att ha en liten grupp på skolan som får göra sina examinationer på skolan. Ett beslut som har tagits av vår nämndsordförande.

10. Säkerställer Malmö Restaurangskola wifi?

vid en ssituation av distansundervisning säkerställer vi att eleverna har wifi med hjälp av wifi-stickor som elever vid behov får låna.

11. Vad händer om jag ändå måste ta mig in till skolan i något ärende?

under ht 2020 är skolan tillsvidare öppen som vanligt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller

Läs mer om Malmö stads arbete med coronaviruset och covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Under dina studieår hos oss har du tillgång till vårt elevvårdsteam som består av kurator, skolsköterska och specialpedagoger.

Skolan jobbar också kontinuerligt med likabehandling för att stoppa diskriminering och mobbning, både i kurserna och i skolövergripande teman och evenemang. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och trivas hos oss.

TÄVLINGAR
Malmö Restaurangskolans elever deltar varje år i flera tävlingar, bland annat “Årets kock”. Vi anordnar även tävlingar på skolan.

Flera av våra elever och lärare har dessutom fått förmånen att vara med och servera vid Nobelfesten.

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan: busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Frasse Franzén