Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 15 december 2020

Terminsslut på Distans

Gymnasieskolans nationella program, studerar på distans sedan den 7/12 i enighet med regeringens beslut. Terminens sista två dagar, 21 och 22/12 gäller detsamma för elever på våra introduktionsprogram, och för elever i Gymnasiesärskolan

Vi hoppas kunna öppna upp och träffa våra IM- och GYS- elever igen den 11/1 och våra elever på nationellt program den 18/1.

distansstudier

FAKTARUTA

Skolans elever arbetar i fjärrundervisning via Google Classroom

Foto: Colorbox