Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 21 december 2017

Vårdnadshavares delaktighet

Det finns flera sätt för dig som vårdnadshavare att få besked om ditt barns studieresultat. Databasen Dexter är ett, utvecklingssamtal är ett annat.

När en elev blir myndig försvinner den automatiska rapporteringen, men vi vill gärna fortsätta att ha en dialog med dig som vårdnadshavare – och du har fortfarande möjlighet att kontakta skolan för information om studieresultat med mera.

När en elev fyllt 18 år och blivit myndig, kontaktar skolan inte längre vårdnadshavare och informerar om studieresultat och frånvaro. Elevernas betyg, studieresultat och närvaro/frånvaro är dock allmänna offentliga handlingar. Det betyder att vårdnadshavare alltid själv kontakta skolan och få besked.

OBS! Vi tycker att det är viktigt att skolan kan ha en öppen dialog även med myndiga elevernas vårdnadshavare, därför är det bra om man som vårdnadshavare diskuterar denna öppenhet med sin son/dotter.

Alla kurser som ingår i gymnasieutbildningen registreras i en så kallad individuell studieplan som finns tillgänglig för dig som vårdnadshavare i databasen Dexter. Den individuella studieplanen uppdateras kontinuerligt, dels i samband med elevens individuella val och val av programinriktning, dels när betygen sätts i de olika kurserna.

Som vårdnadshavare kommer du regelbundet att informeras om ditt barns kunskapsutveckling och studiesituation. Varje termin bjuder mentor in till utvecklingssamtal där ni går igenom studiesituationen.

Alla våra nya elever (år 1) får så kallade introduktionsdagar på skolan i början av första terminen. Tillsammans med mentor får eleverna då gå igenom ett program som innehåller allt från praktiska detaljer och rundvandring i lokalerna, till genomgång av skolans trivselregler och värdegrund.

Foto: Frasse Franzén