Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 11 september 2018

Sjukanmälan och frånvaro

ANMÄLAN FRÅNVARO
Tel: 040-684 94 42

Sjukanmälan är obligatorisk.

INLOGGNING VÅRDNADSHAVARE

Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ska ske senast klockan 12.00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig. 

Frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras på två sätt:

Sjukanmälan för heldag ska göras före kl 12.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Om du känner dig dålig eller av andra skäl måste lämna skolan under dagen, skall du meddela mentor innan du lämnar skolan.


Ledighet
 

Mentorn kan bevilja ledighet för en dag. Längre ledighet kan beviljas av rektor. Ledighet beviljas bara om det finns starka skäl! En förutsättning är också att du har goda studieresultat och själv tar igen det du missar under ledigheten!

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Colourbox.com