Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 08 oktober 2020

Hjälp i studierna

På Malmö Restaurangskola finns flera möjligheter för dig som behöver extra stöd i dina studier.

Lärare, mentor, elevassistenter, elevhälsa och skolledning jobbar dagligen med anpassningar direkt i klassrummet för att du ska nå kunskapsmålen, men vi har också extra hjälp när det behövs.


Studieverkstad

Bemannad med lärare, öppen alla dagar i veckan


Lovskola

En unik möjlighet för dig att få extra hjälp med studierna på loven.


Speciallärare

För dig som behöver utökat stöd i matematik.